به نقل گلچین نیوز : رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته ۳۸۸ لرستانی به کرونا مبتلا شدند. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته ۳۸۸ لرستانی به کرونا مبتلا شدند.


خبرگزاری گلچین نیوز