به نقل گلچین نیوز : عملیات اجرایی ساخت هزار واحد مسکن محرومین در مازندران با حضور رییس سازمان بسیج مستضعفین آغاز شد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


عملیات اجرایی ساخت هزار واحد مسکن محرومین در مازندران با حضور رییس سازمان بسیج مستضعفین آغاز شد.


خبرگزاری گلچین نیوز