به نقل گلچین نیوز : ۴ شهرستان مازندران هم اکنون در وضعیت نارنجی کرونایی قرار گرفتند. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


۴ شهرستان مازندران هم اکنون در وضعیت نارنجی کرونایی قرار گرفتند.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز