به نقل گلچین نیوز : مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان گفت: عملیات اجرایی۲ واحد آموزشی خیرساز در مناطق محروم و کم برخوردار استان آغاز شد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان گفت: عملیات اجرایی۲ واحد آموزشی خیرساز در مناطق محروم و کم برخوردار استان آغاز شد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز