به نقل گلچین نیوز : نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی گفت: عملیات اجرایی ۲ طرح عمرانی و صنعتی با ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار در این شهرستان آغاز شد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی گفت: عملیات اجرایی ۲ طرح عمرانی و صنعتی با ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار در این شهرستان آغاز شد.


خبرگزاری گلچین نیوز