به نقل گلچین نیوز : مسئول باغبانی جهاد کشاورزی پلدختر گفت: برداشت انجیر از سطح یک هزار و ۸۰۰ هکتار باغ مثمر این شهرستان آغاز شد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


مسئول باغبانی جهاد کشاورزی پلدختر گفت: برداشت انجیر از سطح یک هزار و ۸۰۰ هکتار باغ مثمر این شهرستان آغاز شد.


خبرگزاری گلچین نیوز