به نقل گلچین نیوز : جمعی از کودکان همیار محیط زیست گیلانی امروز با آسیب‌های زیست محیطی و چگونگی مقابله با این خطرات آشنا شدند. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


جمعی از کودکان همیار محیط زیست گیلانی امروز با آسیب‌های زیست محیطی و چگونگی مقابله با این خطرات آشنا شدند.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز