به نقل گلچین نیوز : حسین بازوند پرستار بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد آسمانی شد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


حسین بازوند پرستار بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد آسمانی شد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز