به نقل گلچین نیوز : در انتخابات ریاست جمهوری رای مردم حرف اول را می زند، اما آرایی وجود دارند که برای نامزد و حزب خاصی نیستند. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :

در انتخابات ریاست جمهوری رای مردم حرف اول را می زند، اما آرایی وجود دارند که برای نامزد و حزب خاصی نیستند.


خبرگزاری گلچین نیوز