به نقل گلچین نیوز : مجید گریوانی در گفتگو با مهر اظهار کرد: در ساعت ۱۱ و ۳ دقیقه ظهر چهار شنبه، با تماس یکی از شهروندان متوجه سقوط یک پیرزن در خندق شدیم. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بجنورد ادامه داد: پس از این حادثه آتش نشانان به محل، واقع در […]

به نقل گلچین نیوز :

مجید گریوانی در گفتگو با مهر اظهار کرد: در ساعت ۱۱ و ۳ دقیقه ظهر چهار شنبه، با تماس یکی از شهروندان متوجه سقوط یک پیرزن در خندق شدیم.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بجنورد ادامه داد: پس از این حادثه آتش نشانان به محل، واقع در خندق جنب فرودگاه اعزام شدند.

وی افزود: با رسیدن تیم آتش نشانی از ایستگاه مرکزی مشاهده شد، به علت مجاورت و نزدیکی پیرزنی حدوداً ۶۰ ساله جهت انداختن زباله داخل خندق، به داخل خندق سقوط کرده بود.

گریوانی تصریح کرد: آتش نشانان با استفاده از وسایل امداد و نجات خود را به فرد گرفتار در درون خندق رسانده و عملیات نجات را آغاز کردند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بجنورد گفت: آتش نشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی این پیرزن را بیرون کشیده و با استفاده از برانکارد مخصوص حمل مصدوم و با احتیاط کامل وی را به سطح زمین منتقل کردند.

وی در پایان گفت‌: این شهروند دچار مصدومیت شده بود ولی خوشبختانه از مرگ نجات یافت و پس از عملیات موفقیت‌آمیز امداد و نجات، وی تحویل عوامل اورژانس جهت انتقال به مراکز درمانی شده و آتش نشانان نیز با خاتمه عملیات به ایستگاه خود بازگشتند.


خبرگزاری گلچین نیوز