به نقل گلچین نیوز : رئیس سازمان آتش نشانی رشت با اشاره به وقوع آتش سوزی در ۲۰ هکتار از علفزارهای این شهر، گفت: با تلاش آتش نشانان حریق پس از ۶ ساعت مهار شد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


رئیس سازمان آتش نشانی رشت با اشاره به وقوع آتش سوزی در ۲۰ هکتار از علفزارهای این شهر، گفت: با تلاش آتش نشانان حریق پس از ۶ ساعت مهار شد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز