به نقل گلچین نیوز : رییس پارک ملی گلستان از خشک شدن آب ۲۰ رشته چشمه در این پارک ملی خبر داد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


رییس پارک ملی گلستان از خشک شدن آب ۲۰ رشته چشمه در این پارک ملی خبر داد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز